Onze leveranciers

Onze verpakkingsproducenten begrijpen als geen ander de strenge regelgeving van de farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie. Het zijn deze normen die de basis leggen voor consistente kwaliteit en hoogwaardige verpakkingen.

Zo kunnen we voldoen aan bijna alle voorstelbare technische eisen die klanten bij ons neerleggen. APG Europe is van alle markten thuis. Producten en diensten volgens de actuele regelgeving en volgens onze eigen normen en waarden; onze gedragscode.

Farmaceutische standaard

De verpakkingsmaterialen van onze wereldwijd producerende leveranciers voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de verschillende Farmacopeia, een officieel handboek met voorschriften voor de analyse van geneesmiddelen:

  • De European Pharmacopeia
  • De United States Pharmacopeia
  • En voor specifieke materialen ook de Japanese Pharmacopeia.

De farmaceutische productielocaties zijn ISO 15378 gecertificeerd en voldoen aan de richtlijnen van Good Manufacturing Practice (GMP).

Voedingsmiddelen standaard

Al onze leveranciers van verpakkingsmaterialen voor de voedingsmiddelenindustrie zijn ISO 9001 gecertificeerd. Ze voldoen aan BRC/IoP global standards voor verpakkingsmaterialen én werken conform de risico inventarisatie voor voedingsmiddelen en voedselveiligheid in de gevarenanalyse en kritische controlepunten. Materialen die in de productie worden gebruikt, voldoen aan alle relevante richtlijnen en voorschriften van de industrie met betrekking tot geschiktheid voor voedselcontact en milieu:

  • Europese Verordening (EG) nr. 10/2011 en de daaropvolgende wijzigingen.
  • Europese Verordening (EG) nr. 2023/2006 en de daaropvolgende wijzigingen.
  • Europese Verordening (EG) nr. 1935/2004 en de daaropvolgende wijzigingen.
  • Europese Richtlijn 94/62/CE en latere wijzigingen.