1 Privacy en cookiebeleid

Wij vinden de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel belangrijk en houden ons strikt aan de regels omtrent gegevensbescherming. Tot personen herleidbare gegevens worden op deze website alleen in het technisch noodzakelijke toepassingsgebied verzameld. In geen geval worden de verzamelde gegevens verkocht of om andere redenen verstrekt aan derde partijen. De navolgende uitleg geeft u een overzicht van hoe deze bescherming is vormgegeven en welke soorten gegevens voor welke doeleinden worden verzameld.

2 Geldigheid

Deze toelichting op de gegevensbescherming dient de gebruiker van deze website volgens de Nederlandse wet op Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te informeren over de manier, de omvang en het doel van verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens op de website van APG Europe.

De website van APG Europe vindt de bescherming van uw gegevens heel belangrijk en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften.

Bedenk dat gegevensoverdracht via internet altijd met veiligheidslekken te maken kan krijgen. Een volledige bescherming tegen toegang door derden is niet te realiseren.

3 Informatie over de verzameling van persoonlijke gegevens

In het hiernavolgende informeren we u over het verzamelen van persoonlijke gegeven bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben uw persoon, bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, gebruiksgedrag.

Verantwoordelijke volgens Art. 4 lid 7 EU-Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is:

APG Europe

Johan Enschedeweg 21

1422 DR Uithoorn

Nederland

 • E-mail: info@apg-europe.eu 
 • Onze functionaris gegevensbescherming (Data Protection Officer, DPO) kunt u bereiken op DPO@apg-europe.eu of op ons postadres onder vermelding van ‘de functionaris gegevensbescherming’.

  Als u contact met ons opneemt per e-mail of via een contactformulier worden de gegevens die u zelf vermeldt (zoals uw e-mailadres, uw naam) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. De vermelding van verdere informatie is vrijwillig en maakt het ons makkelijker uw verzoek te beantwoorden. De hiermee in samenhang gegenereerde gegevens verwijderen we als bewaren niet wenselijk meer is of beperken de verwerking als er wettelijke bewaarplicht bestaat.

  Als we voor individuele functies van ons aanbod van gedelegeerde dienstverleners gebruik maken of uw gegevens voor wervingsdoeleinden willen gebruiken, wordt u in het navolgende tot in detail over de gang van zaken geïnformeerd. Daarbij noemen wij ook de vastgelegde criteria voor de duur van de opslag.

  4 Uw rechten

  U heeft tegenover ons de volgende rechten wat betreft uw persoonlijke gegevens:

  • Recht op inzage,
  • Recht op rectificatie of verwijdering,
  • Recht op beperking van verwerking,
  • Recht op bezwaar tegen verwerking,
  • Recht op gegevensoverdracht.

  U heeft bovendien het recht bezwaar te maken bij een toezichthouder op de gegevensbescherming tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.

  5 Verzameling persoonlijke gegevens bij bezoek aan onze website

  Bij informatief gebruik van de website, dus als u zich niet registreert of op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser aan onze server verstrekt. Als u onze website wilt bekijken dan verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch nodig zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te garanderen (Rechtsgrond is Art. 6 lid 1 S. 1 sub f AVG):

  • IP-Adres
  • Datum en tijd van de oproep
  • Tijdverschil met de Greenwich Mean Time (GMT)
  • Inhoud van de aanroep (concrete pagina)
  • Toegangsstatus/HTTP-Statuscode
  • Betrokken overgedragen gegevens
  • Verwijzende website
  • Browser
  • Besturingssysteem en diens interface
  • Taal en versie van de browsersoftware.

  In aanvulling op de bovengenoemde gegevens worden bij uw bezoek van onze website cookies op uw apparaat geplaatst. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestandjes die op uw harde schijf op een door uw gebruikte browser bepaalde plaats worden opgeslagen en bepaalde informatie doorgeeft aan degene die de cookie plaatst (hier zijn wij dat). Cookies kunnen geen programma uitvoeren of virussen op uw computer overbrengen. Ze maken het internetaanbod uiteindelijk gebruikersvriendelijker en effectiever.

  6 Gebruik van cookies

  Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, wier omvang en functie in het hiernavolgende wordt toegelicht:

  • Tijdelijke cookies
  • Permanente cookies

  6.1 Tijdelijke cookies

  Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd als u de browser afsluit. Daartoe behoren in het bijzonder de sessie-cookies. Deze slaan de zogenaamde sessie-ID op waarmee verschillende oproepen van uw browser in een en dezelfde zitting herkenbaar zijn. Daardoor kan uw apparaat herkend worden als u op onze website terugkeert. De sessie-cookies worden verwijderd als u uitlogt of de browser afsluit. 

  6.2 Permanente cookies

  Permanente cookies worden na een bepaalde tijdsduur, die per cookie kan verschillen, automatisch gewist. U kunt de cookies via de veiligheidsinstellingen van uw browser op elk moment verwijderen.

  Gangbare browsers bieden de optie cookies te weigeren. U kunt uw browserinstellingen naar uw eigen wensen configureren en b.v. de aanname van third-party cookies of alle cookies weigeren. We wijzen u erop dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

  We gebruiken cookies om u bij volgende bezoeken te kunnen identificeren voor het geval dat u over een account bij ons beschikt. Anders dient u bij ieder bezoek opnieuw in te loggen.

  7 Verdere functies en aanbiedingen van onze website

  Naast een zuiver informatief gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan die u bij interesse kunt gebruiken. Daarvoor dient u in het algemeen meer persoonlijke gegevens in te voeren die wij bij de verlening van de bedoelde dienst gebruiken en waarvoor de hiervoor genoemde basisprincipes van de gegevensverwerking gelden.

  Deels bedienen wij ons bij de verwerking van uw gegevens van externe dienstverleners. Deze worden door ons zorgvuldig uitgekozen en ingeschakeld, zijn aan onze aanwijzingen gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

  Verder kunnen wij uw persoonsgegevens aan derde partijen doorgeven als actiedeelnames, winspellen, contractafspraken of soortgelijke diensten door ons samen met partners worden aangeboden. Nadere informatie hierover kunt u vinden bij de invoer van uw persoonlijke gegevens of onderaan de beschrijving van het aanbod.

  In zoverre de hoofdvestiging van onze dienstverleners of partners zich buiten de Europese Economische Gemeenschap (EEG) bevindt, informeren we u over de gevolgen hiervan in de beschrijving van het aanbod.

  8 Bezwaar tegen of intrekking van toestemming voor de verwerking van uw gegevens

  Als u toestemming voor de verwerking van uw gegevens heeft gegeven, kunt u deze te allen tijde herroepen. Zo’n intrekking beïnvloedt de geldigheid van de verwerking van uw persoonlijke gegevens nadat u die tegenover ons te kennen heeft gegeven.

  In zo verre wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens op de belangenafweging baseren, kunt u bezwaar tegen de verwerking aantekenen. Dit is het geval als de verwerking meer bepaald niet noodzakelijk is voor de vervulling van een (koop)contract, hetgeen door ons altijd bij de navolgende beschrijving van de functies vermeld wordt. Bij uitoefening van zo’n bezwaar vragen wij om een uiteenzetting van de redenen waarom wij uw persoonlijke gegevens niet volgens onze regels zouden verwerken. Ten aanzien van uw gemotiveerde bezwaar controleren we de omstandigheden en zullen of de gegevensverwerking beëindigen of aanpassen, of u onze dwingende veiligheidsredenen aangeven op grond waarvan we de verwerking voortzetten.

  Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van reclame en data-analyse. Over uw bezwaar tegen reclame kunt u ons via de volgende contactgegevens informeren:

  Onze functionarissen gegevensbescherming kunt u bereiken via DPO@apg-europe.eu of ons postadres onder vermelding van ‘de functionaris gegevensbescherming’.

  9 Gebruik van onze Webshop

  Als u in onze webshop wilt bestellen is het voor het koopcontract noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens vermeldt die wij voor de afhandeling van uw bestelling nodig hebben. Voor de afhandeling van de koopovereenkomst noodzakelijke verplichte gegevens zijn gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. De door u ingevoerde gegevens verwerken wij voor de afhandeling van uw bestelling. Bovendien kunnen wij uw betaalgegevens aan onze huisbank doorgeven. Rechtsgrond hiervoor is Art. 6 lid 1 S. 1 sub. b AVG.

  U dient een klantaccount aan te maken zodat wij uw gegevens voor latere aankopen kunnen bewaren. Bij aanmaak van een account onder ‘mijn account’ worden de door u ingevoerde gegevens tot herroeping opgeslagen. Alle verdere gegevens inclusief uw gebruikersaccount kunt u in het klantgedeelte te allen tijde wissen. We kunnen de door u ingevoerde data tot dat moment verwerken om u over andere interessante producten uit onze portfolio te informeren of u e-mails met technische informatie te sturen.

  We zijn op grond van handels- en belastingtechnische voorschriften verplicht uw adres-, betaling- en bestelgegevens voor de duur van 10 jaar op te slaan. Desondanks beperken we de verwerking na twee jaar, d.w.z. uw gegevens worden alleen voor het naleven van wettelijke verplichtingen gebruikt.

  Ter verhindering van toegang van onbevoegde derde partijen tot uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder de financiële gegevens, wordt het bestelproces met TLS-techniek versleuteld. TLS staat voor Transport Layer Security en is een verbeterde en veiligere versie van SSL.

  9.1 Kredietwaardigheidsonderzoek

  Om uw veiligheid en die van APG Europe te garanderen voeren wij voorafgaand aan het koopcontract een kredietwaardigheidsonderzoek uit. Naast de controle van de transacties in het verleden met APG Europe en eventuele veranderingen in uw persoonlijke gegevens doen wij ook een beroep op externe dienstverleners. Uw firmagegevens (firmanaam, adres, register, registratienummer, etc.) wordt in het kader van een kredietwaardigheidsonderzoek naar Atradius gezonden. https://atradius.nl/

  10 Nieuwsbrief

  Met uw toestemming kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren, waarmee we u over onze actuele interessante producten, technologieën en services informeren. De aangekochte goederen en dienstverlening zijn in de toestemmingsverklaring benoemd.

  Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij de zgn. double-opt-in methode. Dat betekent dat wij u na uw aanmelding een e-mail op het aangegeven e-mailadres sturen waarin wij u vragen om uw bevestiging dat u de nieuwsbrief toegestuurd wilt krijgen. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, dan worden uw gegevens afgeschermd en na een maand automatisch gewist. Bovendien slaan wij altijd uw gebruikte IP-adressen en tijd van aanmelding en bevestiging op. Het doel van de procedure is uw aanmelding bewijzen en eventueel mogelijk misbruik van uw persoonlijke gegevens te kunnen melden.

  Verplichte invoer voor het toezenden van de nieuwsbrief is alleen uw e-mailadres. De verdere invoer, uitgezonderd gemarkeerde velden is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Na uw bevestiging slaan we uw e-mailadres op met het doel de nieuwsbrief toe te zenden. Rechtsgrond is Art. 6 lid 1 S. 1 sub a AVG.

  Uw toestemming voor het toezenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken en de nieuwsbrief afzeggen. De intrekking kunt u doorgeven door te klikken op de link die vermeld wordt in elke nieuwsbrief of per e-mail aan marketing@apg-europe.eu of door een bericht aan de in de colofon vermelde contactgegevens te sturen.

  11 Sociale Media Plug-ins

  11.1 Facebook

  De internetsite gebruikt sociale plug-ins (‘plugins‘) van het sociale netwerk Facebook.com, die door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA geëxploiteerd wordt (‘Facebook’). Deze plug-ins worden met het Facebook logo of de toevoeging ‘Facebook Social Plugin’ gemarkeerd. Een overzicht van de Facebook plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/

  Als u een webpagina van onze internetaanwezigheid bezoekt die zo’n plug-in bevat dan legt uw browser direct contact met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-ins wordt door Facebook direct aan uw browser overgedragen en hiervoor aan de webpagina gekoppeld. Door de inbouw van de plug-in ontvang Facebook de informatie dat u de betreffende pagina van onze internetaanwezigheid heeft bezocht. Als u bij Facebook bent ingelogd dan kan Facebook uw bezoek aan uw Facebook account toevoegen.

  Als u met de plug-ins interacteert, bijvoorbeeld de ’vind-ik-leuk‘ knop aanklikt of een bericht achterlaat, dan wordt de betreffende informatie door uw browser direct aan Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen. Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals uw relevante rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer, vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Facebook op https://nl-nl.facebook.com/policy.php  

  Als u niet wilt dat Facebook via onze internetaanwezigheid gegevens over u verzamelt, dan dient u zich voor uw bezoek van onze internetaanwezigheid bij Facebook uit te loggen.

  11.2 Twitter

  Daarnaast gebruikt deze website de Twitter widget. Deze worden geëxploiteerd door Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Als u een website bezoekt die een widget bevat, dan ontstaat een directe verbinding tussen uw browser en de Twitter servers. De website exploitant heeft op generlei wijze invloed op de aard en omvang van de gegevens die de plug-in aan de server van Twitter Inc. doorgeeft.

  Volgens Twitter Inc. wordt daarbij alleen uw IP-adres verzameld en opgeslagen. Informatie over de omgang met persoonlijke gegevens door Twitter Inc. vindt u hier: https://twitter.com/privacy?lang=nl

  11.3 LinkedIn

  Onze website gebruikt functies van het LinkedIn netwerk. Aanbieder is de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bij elk bezoek aan onze pagina’s die een functie van LinkedIn bevat wordt een verbinding met de servers van LinkedIn gelegd. LinkedIn wordt erover geïnformeerd dat u onze internetpagina’s met uw IP-adres bezocht heeft. Als u de ‘Recommend’ knop van LinkedIn aanklikt en in uw account bij LinkedIn ingelogd bent, kan LinkedIn uw bezoek op onze internetpagina’s u en uw gebruikersaccount toeschrijven/toerekenen. We wijzen u erop dat we als aanbieder van de site geen kennis hebben van inhoud van de overgedragen gegevens en evenmin van het gebruik ervan door LinkedIn.

  Meer informatie hierover vindt u in de verklaring gegevensbescherming van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  12 Live Chat

  Op deze website worden met technologie van de LiveChat Software S.A., al. Dębowa 3, 53-134 Wrocław, Polen (www.livechatinc.com) geanonimiseerde gegevens verzameld en opgeslagen met als doelen webanalyse en het exploiteren van live-chat systemen voor het beantwoorden van live-support verzoeken. Uit deze geanonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen opgesteld worden. Hiervoor kunnen cookies ingezet worden. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestandjes die lokaal in de cache van de internetbrowser van de bezoeker opgeslagen worden. De cookies maken herkenning van de internetbrowser mogelijk. In zo verre de verzamelde informatie persoonsgebondenheid laten zien, volgt verwerking volgens Art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons rechtmatige belang van een effectieve klantenservice en de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimaliseringsdoeleinden.

  De met de LiveChat technologie verzamelde gegevens worden zonder de specifiek verleende toestemming van de betrokkenen niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en niet met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem samengevoegd. Om de opslag van LiveChat cookies te vermijden kunt u uw internetbrowser zo instellen dat in de toekomst geen cookies meer op uw computer gezet kunnen worden resp. al geplaatste cookies verwijderd worden. Het uitzetten van alle cookies kan ertoe leiden dat sommige functies op onze internetpagina’s niet meer uitgevoerd kunnen worden. De gegevensverzameling en -opslag met als doel het opstellen van pseudo-anonieme gebruiksprofielen kunt u te allen tijde voor de toekomst in een handomdraai onmogelijk maken als u ons uw bezwaar per e-mail kenbaar maakt op DPO@apg-europe.eu of op ons postadres met vermelding van ‘de functionaris gegevensbescherming’.

  Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door LiveChat evenals uw rechten dienaangaande en instellingsmogelijkheden om uw privésfeer af te schermen kunt u vinden in de verklaring gegevensbescherming van LiveChat: https://www.livechatinc.com/privacy-policy/ 

  13 Google reCAPTCHA

  Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA functie van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Deze functie dient vooral voor het onderscheid tussen invoer door een natuurlijke persoon of misbruik door een machinale en geautomatiseerde verwerking. De dienst includeert het versturen van IP-adressen en eventueel verdere door Google voor de dienst reCAPTCHA noodzakelijke gegevens aan Google en vindt plaats volgens Art. 6 lid 1 sub f AVG op basis van ons rechtmatig belang van het vaststellen van de individuele handelingsvrijheid op internet en het vermijden van misbruik en spam.

  Google LLC met hoofdvestiging in de VS is voor het VS-Europese Gegevensbeschermingsverdrag ‘Privacy Shield’ gecertificeerd, hetgeen het naleven van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

  Verdere informatie over Google reCAPTCHA evenals de verklaring gegevensbescherming van Google kunt u inzien op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl​

  14 Google Web Fonts

  Deze site gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypen de zogenaamde Web Fonts van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Bij bezoek van een site laadt uw browser de noodzakelijke Web Fonts in uw browser cache om tekst en lettertypen correct te tonen.

  Voor dit doel dient de door u gebruikte browser verbinding met de servers van Google opnemen. Hierdoor verkrijgt Google de informatie dat via uw IP-adres onze website aangeroepen is. Het gebruik van Google Web fonts vindt plaats in het belang van de uniforme en aansprekende weergave van ons online aanbod. Dit stelt een rechtmatig belang in de zin van Art. 6 lid 1 sub f AVG. Als uw browser Web Fonts niet ondersteunt, dan wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

  Google LLC met hoofdvestiging in de VS is voor het VS-Europese Gegevensbeschermingsverdrag ‘Privacy Shield’ gecertificeerd, hetgeen het naleven van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

  Verdere informatie over Google Web Fonts kunt u nalezen op: https://developers.google.com/fonts/faq en in de verklaring gegevensbescherming van Google https://policies.google.com/privacy?hl=nl​

  15 Google Maps

  Deze website gebruikt Google Maps voor het weergeven van kaarten en voor het opstellen van routebeschrijvingen. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de registratie, verwerking evenals het gebruik van automatisch verzamelde alsmede door u ingevoerde gegevens door Google, een van zijn vertegenwoordigers, of derde partijen. De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u hier: https://www.google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html​

  Details vindt u in het centrum gegevensbescherming van Google: transparantie en keuzemogelijkheden evenals gegevensbeschermingsdoeleinden. https://policies.google.com/privacy?hl=nl​

  16 Gebruik van Youtube plug-ins

  We gebruiken voor de inbedding van video’s onder andere YouTube. YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube LLC met het hoofdkantoor op 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube wordt vertegenwoordigd door Google Inc. met het hoofdkantoor op 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Op een aantal van onze internetpagina’s gebruiken we plug-ins van YouTube. Als u een pagina van onze internetaanwezigheid oproept met zo’n plug-in, bijvoorbeeld onze mediatheek, dan wordt er verbinding met de servers van YouTube gemaakt en daarbij de plug-in vermeld. Hierdoor wordt aan de YouTube server doorgegeven welke pagina’s u bezocht heeft. Als u als lid bij YouTube bent ingelogd dan voegt YouTube deze informatie toe aan uw gebruikersaccount. Bij gebruik van deze plug-ins zoals b.v. het aanklikken van de startknop van een video wordt deze informatie eveneens aan uw gebruikersaccount toegevoegd. U kunt deze toevoeging verhinderen als u zich voor het gebruik van onze internetsite uit uw YouTube gebruikersaccount of een andere gebruikersaccount van de firma’s YouTube LLC en Google Inc. uitlogt en de betreffende cookies van de firma’s wist.

  Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube evenals uw rechten dienaangaande en instellingsmogelijkheden om uw privésfeer af te schermen kunt u vinden in de verklaring gegevensbescherming van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=nl​

  17 Analytische methoden

  17.1 Google Analytics

  We zetten op onze website de web-analyse-software van Google Analytics in, die door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) aangeboden wordt voor de analyse van het websitegebruik van gebruikers. De dienst gebruikt ‘cookies’ – tekstbestandjes die op uw apparaat opgeslagen worden. De door de cookies verzamelde informatie wordt in de regel naar een Google server in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

  Op deze website werkt de IP anonymisering. Het IP-adres van de gebruiker wordt binnen de lidstaten van de EU en de Europese Economische Gemeenschap ingekort. Door deze inkorting vervalt de persoonsbetrokkenheid van uw IP-adres. In het kader van het verdrag voor de overeenkomst koopcontract persoonsgegevens die de website exploitant met Google Inc. heeft gesloten, stelt deze met behulp van de verzamelde informatie een analyse van het websitegebruik en websiteactiviteit op en levert deze een met dit internetgebruik verbonden verdere dienstverlening.

  U heeft de mogelijkheid de opslag van cookies op uw apparaat te verhinderen als u in uw browser de relevante instellingen inschakelt. Het is niet gegarandeerd dat u alle functies van deze website zonder beperkingen kunt gebruiken als uw browser geen cookies toelaat.

  Bovendien kunt u door een browser plug-in verhinderen dat de door de cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) naar Google Inc. wordt gestuurd en door Google Inc. wordt gebruikt. De volgende link leidt u naar de betreffende plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl 

  Anders verhindert u met een klik op deze link dat Google Analytics binnen deze website gegevens over u verzameld. Met de klik op de bovenstaande link download u een opt-out cookie. Uw browser dient de opslag van cookies hiervoor in beginsel toe te staan. Als u uw cookies regelmatig wist, is een nieuwe klik op de link bij elk bezoek van deze website noodzakelijk.

  Hier vindt u verdere informatie over gegevensbescherming door Google Inc.: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl  

  17.2 Google Tagmanager

  Deze website gebruikt de Google Tag Manager. Door deze dienst kunnen website tags via een interface beheerd worden. De Google Tag Manager implementeert alleen tags. Dat betekent: er worden geen cookies ingezet en er worden geen persoonlijke gegevens verzameld. De Google Tag Manager wist andere tags, die eventueel gegevens vastleggen. Echter, de Google Tag Manager geeft geen toegang tot deze gegevens. Als op domein- of cookieniveau een de-activering is toegepast, dan blijft die voor alle tracking tags bestaan, in zoverre deze met de Google Tag Manager geïmplementeerd werden. http://www.google.nl/tagmanager/use-policy.html 

  18 Links naar websites van andere aanbieders

  Onze webpagina’s kunnen links naar websites van andere aanbieders bevatten waarop deze verklaring gegevensbescherming niet van toepassing is. In zoverre met het gebruik van de internpagina’s van andere aanbieders verzameling, verwerking of gebruik van persoonlijke gegevens verbonden is, let u dan op de verklaring gegevensbescherming van die aanbieder.

  19 Verklaring Gegevensbescherming voor sollicitanten

  We verheugen ons dat u in ons geïnteresseerd bent en op een positie in onze onderneming solliciteert of heeft gesolliciteerd. We willen u graag op de navolgende informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in samenhang met de sollicitatie wijzen.

  19.1 Wie is voor de gegevensverwerking verantwoordelijk?

  Verantwoordelijk in de zin van het gegevensbeschermingsrecht is

  APG Europe
  Johan Enschedeweg 21
  1422 DR Uithoorn
  Nederland

  U vindt verder informatie over onze onderneming, van de vertegenwoordigingsgerechtigde personen en ook verdere contactmogelijkheden in de colofon op onze website: /over-ons/bedrijfsgegevens

  19.2 Welke gegevens van u worden door ons verwerkt? En voor welke doeleinden?

  We verwerken de gegevens die u ons in samenhang met uw sollicitatie toegezonden heeft om uw geschiktheid voor de positie (of eventueel ander open posities in onze onderneming) te controleren en de sollicitatieprocedure uit te voeren.

  19.3 Op elke rechtsgrond is dat gebaseerd?

  Rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in deze sollicitatieprocedure is primair Art 88. AVG (Verwerking in het kader van de arbeidsverhouding) in de vanaf 25-05-2018 geldende uitgave. Volgens deze wet is verwerking van gegevens toegestaan die in samenhang met de beslissing over de motivatie van een dienstverband noodzakelijk zijn.

  Als de gegevens na afsluiting van de sollicitatieprocedure eventueel voor rechtsvervolging noodzakelijk zijn dan kan gegevensverwerking op basis van voorwaarden van Art. 6 AVG, in het bijzonder voor de behartiging van rechtmatige belangen volgens Art. 6 lid 1 sub f) AVG, volgen. Ons belang bestaat dan in de toekennen of bestrijden van vorderingen.

  19.4 Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

  Gegevens van sollicitanten worden in geval van afzegging na 6 maanden verwijderd.

  In het geval dat u met een verdere opslag van uw persoonlijke gegevens ingestemd heeft, worden uw gegevens in onze sollicitantenpool bewaard. Daaruit worden de gegevens na afloop van twee jaar verwijderd.

  Als u in het kader van de sollicitatieprocedure wordt aangenomen dan worden de gegevens uit het sollicitatiegegevenssysteem naar onze personeelsinformatiesystemen overgeheveld.

  19.5 Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven?

  Wij gebruiken voor de sollicitatieprocedure een gespecialiseerde software aanbieder. Deze wordt als dienstverlener door ons ingehuurd en kan in samenhang met het onderhoud en beheer van de systemen eventueel ook kennis van uw persoonlijke gegevens krijgen. We hebben met deze aanbieder een zgn. opdrachtverwerkingsovereenkomst afgesloten die garandeert dat de gegevensverwerking op toelaatbare manier wordt uitgevoerd.

  Uw sollicitatiegegevens worden na ingang van uw sollicitatie door de personeelsafdeling bekeken. Geschikte sollicitaties worden dan intern aan de afdelingsverantwoordelijke voor de open positie gegeven. Dan wordt het verdere verloop afgestemd. In het bedrijf hebben in beginsel alleen die personen toegang tot uw gegevens die dit voor het verloop van deze sollicitatieprocedure nodig hebben.

  19.6 Waar worden de gegevens verwerkt?

  De gegevens worden uitsluitend in de rekencentra in Nederland verwerkt. 

  19.7 Uw rechten als ‘betrokkene‘

  U heeft het recht op informatie wat betreft de door ons verwerkte gegevens met betrekking tot uw persoon. 

  Bij een informatieaanvraag die niet schriftelijk geschied vragen wij u om uw begrip dat we dan eventueel bewijs van u vragen dat u de persoon bent voor wie u zich uitgeeft.

  Verder heeft u het recht op rectificatie of verwijdering of op beperking van de verwerking in zoverre u daar bij wet recht op heeft.

  Verder heeft u het recht op bezwaar tegen de verwerking in het kader van de wettelijke voorschriften. Hetzelfde geldt voor het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

  19.8 Onze Functionaris Gegevensbescherming

  We hebben een functionaris gegevensbescherming in onze onderneming benoemd. U kunt die bereiken via de volgende contactmogelijkheden:

  APG Europe
  Johan Enschedeweg 21
  1422 DR Uithoorn
  Nederland
  E-mail: DPO@apg-europe.eu 

  19.9 Bezwaarrecht

  U heeft het recht tegen de verwerking van persoonlijke gegevens door ons bij een toezichthouder gegevensbescherming bezwaar te maken.

  20 Verdere informatie

  Uw vertrouwen is belangrijk voor ons, daarom willen we u te allen tijde reden en antwoord geven wat betreft de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen heeft die deze verklaring gegevensbescherming niet beantwoordt of als u bij een punt verdere informatie wenst, wendt u zich dan alstublieft wanneer u maar wilt tot de functionaris gegevensbescherming op DPO@apg-europe.eu

  21 Veranderingen van de verklaring gegevensbescherming

  We behouden ons het recht voor deze verklaring gegevensbescherming te allen tijde met in achtneming van de geldende voorschriften gegevensbescherming aan te passen. De huidige versie is van mei 2018.